30213PhoenixZoo 0473333  

 

 

 

 

氣候舒適的3月份活動多

 

每晚7:30小人兒就寢

我整理一下東西後也差不多要昏迷了

網誌貼個照片和影片都無法一次完成

紀錄越來越慢

 

 

 

 

 

 

[ 與朋友相聚 ]

 

22813ChildrenMuTAC 16100

 

 

 

 

 

22813ChildrenMuTAC 17900

 

 

 

 

 

22813ChildrenMuTAC 18900

 

 

 

 

 

22813ChildrenMuTAC 21200

 

 

 

 

 

 22813ChildrenMuTAC 21600

 

 

 

 

 

 

31413FunDay 00200

 

 

 

 

 

31413FunDay 02100

 

 

 

 

 

31413FunDay 02700

 

 

 

 

 

 31413FunDay 00200222

 

 

 

 

 

31413FunDay 04200

 

 

 

 

 

 

31413FunDay 06700

 

 

 

 

31413FunDay 07200  

 

 

 

 

 

31413FunDay 08000

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 [外食篇 ]

 

 

週末都是到餐廳報到

 

 

31113Storytime 01300

 

 

 

 

 

31113Storytime 01600

 

 

 

 

 

31113Storytime 0344444

 

 

 

 

 

31113Storytime 03400

 

 

 

 

 

   31513AirportBK 0210444  

 

 

 

 

 

 

 30313AMY 06600

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 圖書館的活動 ]

 

 

這天碰巧遇到有人來拍攝,

攝影人員跟我說,她有拍當當^^

預計Summer會播出,YouTube可以看到

 

 

31113Storytime 08800

 

 

 

 

 

31113Storytime 09300

 

 

 

 

 

31113Storytime 10000  

 

 

 

 

 

31113Storytime 10100

 

 

 

 

 

31113Storytime 064444

 

 

 

 

 

 30613KClubFNight 014444

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 [ 在小飛機機場吃早餐 ]

 

 

當當看著飛機起飛和降落

小人兒說她也要坐飛機

 

 

31513AirportBK 07444

 

 

 

 

 

 31513AirportBK 08000

 

 

 

 

 

 31513AirportBK 07600

 

 

 

 

 

31513AirportBK 08800

 

 

 

 

 

31513AirportBK 08900  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ 手工活動 ]

 

手工材料有三個選擇

當當馬上選車子

敲敲打打和黏貼,很對小人兒的口味

 

 

30213PhoenixZoo 00500

 

 

 

 

30213PhoenixZoo 01100

 

 

 

 

 

30213PhoenixZoo 01500

 

 

 

 

 

30213PhoenixZoo 03800

 

 

 

 

 

 

30213PhoenixZoo 04200

 

 

 

 

 

30213PhoenixZoo 05700

 

 

 

 

 

30213PhoenixZoo 07100

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arizona Museum for Youth

 

 

30313AMY 00700

 

 

 

 

 

0094444

 

 

 

 

 

 當當在播氣象

30313AMY 02400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [  Family Night 活動 ]

 

每週一次 , 活動費用$2 

活動內容主要是作手工,

畫圖,還有戶外團體遊戲.

當當喜歡參加這個活動.

 

我們一個月會參加1-2次,

當當在這兒學會了團體遊戲.

 

 

30613KClubFNight 20800

 

 

 

 

 

30613KClubFNight 183444  

 

 

 

 

 

31313MallFamilyNight 112004444

 

 

 

 

 (1)

    

 

 

 

 

 

 

 (2)

  

 

 

 

 

 

 

  (3)

  

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

  

 

 

 

 

 

 

 

 (5)

  

 

 

 

 

 

 

  (6)

  

 

 

 

 

 

 

  (7)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8) 

    

 

 

 

 

 

 

 

  (9)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [有樣學樣~照相]

 當當會幫巧克力打扮,然後幫他拍照

 

31313MallFamilyNight 03400

 

 

 

 

 

31313MallFamilyNight 03600

 

 

 

 

31313MallFamilyNight 03700

 

 

 

 

 

 

31313MallFamilyNight 04000

 

 

 

 

 

 

  [有樣學樣~照顧]

 

 31413FunDay 08800

 

 

 

 我說:[當當,巧克力&小辣椒是媽媽的3個寶貝]

當當說她也有3個寶貝....

而且還會學習照顧,

讓三枚玩偶睡覺吃飯,上廁所&洗澡

真會學習~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Mall的活動/ Kids Club ]

 

30613KClubFNight 15000

 

 

 

 

 

 30613KClubFNight 15200

 

 

 

 

 

30613KClubFNight 15500

 

 

 

 

 

 

31313MallFamilyNight 05900

 

 

 

 

 

31313MallFamilyNight 04800  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 31313MallFamilyNight 06200

 

 

 

 

31313MallFamilyNight 07000

 

 

 

 

 

 

31313MallFamilyNight 07500

 

 

 

 

 

31313MallFamilyNight 08600

 

 

 

 

 

 

31313MallFamilyNight 09000

 

 

 

 

 

31313MallFamilyNight 09400

 

 

 

 

 

31313MallFamilyNight 09700

 

 

 

 

31313MallFamilyNight 10300

 

 

 

 

 

31313MallFamilyNight 11200

 

 

 

 

 

31313MallFamilyNight 083444

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

[ 綜合篇 ]

 

 

 31313MallFamilyNight 01000

 

 

 

 

 

 31313MallFamilyNight 01600

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 眼見3月份將過完

我得快馬加鞭趕工把還有其他部份再補上

 

 

 

 

 

 

 

全站熱搜

Chocolatemom 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()