93010 00200.jpg

 

 

   

 

 

這對寶兄妹最近頻頻上演卡位戰.

因為氣候逐漸轉涼,陽光也不再那麼強烈酷熱!

以往從不自己去後院曬太陽的阿肥(若我沒在那,他也不會去)

最近喜歡去後院作日光浴.

可是後院只擺一張架高涼床,

平時都是椒妹在使用,

現在二枚開始會搶時間曬太陽.

沒搶到的那位就會出現恐怖的臉(如下圖).

 在阿肥作完日光浴後,椒妹會悻悻然跳上涼床.

(還帶著氣 ! )

 

 

↓↓↓ 恐怖的殺氣 ↓↓↓

 93010 20100.jpg

 

 

 

這張涼床用了7年有餘,磨的差不多了.

等阿肥8歲生日後,這張涼床就會正式退休.

 

 

 

 

 

全站熱搜

Chocolatemom 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()